НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6967145 Картинка 8949949 Картинка 3997614 Картинка 6244933 Картинка 11744516 Картинка 2055891 Картинка 890447 Картинка 1456141 Картинка 7327164 Картинка 9631366

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 912409

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 16.05.2019
Предмет: Публично състезание - Ремонт на бани, стаи и щрангове в студентски общежития бл.61 и бл.70 на НСА - АОП 00566-2019-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
30.07.2020 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-563/30.07.2020
30.07.2020 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-562/30.07.2020
26.08.2019 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-695/26.08.2019
26.08.2019 Договор ОП-23/26.08.2019 г. с Джесика София ООД, ЕИК: BG121172431, с код 44411000. по обособена позиция №3 “Доставка на санитарно оборудване за бани в СО блок 61, вх. В, Г, Д и блок 70“
26.08.2019 Договор ОП-21/26.07.2019 г. с Динамик ресурс ООД, ЕИК: BG121141051, с код 45211310, по обособена позиция №2 “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 61, вход В, Г и Д“
26.08.2019 Договор ОП-20/26.07.2019 г. с Динамик ресурс ООД, ЕИК: BG121141051, с код 45211310, по обособена позиция : №1 “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 70“
17.06.2019 Решение за класиране ЗП-972/17.06.2019 г.
17.06.2019 Протокол на комисия СЛ-2303/14.06.2019 г. по чл. 181, ал. 4 от ЗОП
20.05.2019 Проект на договор
20.05.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
20.05.2019 Ценово предложение - Обособена позиция 2 - “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 61, вход В, Г и Д“
20.05.2019 Ценово предложение - Обособена позиция 1 - “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 70“
20.05.2019 Техническо предложение
20.05.2019 Техническа спецификация
20.05.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
20.05.2019 начална страница на документацията за участие
20.05.2019 Обявление за ОП ИЗХ-430/20.05.2019 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
20.05.2019 Решение ЗП-819/20.05.2019 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „а” от ЗОП с основен код 45211310
 
??????? ??? Facebook Twitter Share