НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 904579

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 29.03.2019
Предмет: Публично състезание - Частична подмяна на стари врати и прозорци с нови PVC врати и прозорци в Студентско общежитие на НСА блок 61 вх. В, Г, Д - АОП 00566-2019-0003
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
12.02.2020 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
23.01.2020 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-79/23.01.2020
19.06.2019 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-533/19.06.2019
19.06.2019 Договор ОП-19/18.06.2019 г. с Етиком ООД, ЕИК:101023120, с код 44221000
02.05.2019 Решение за определяне на изпълнител ЗП-741/02.05.2019 г.
02.05.2019 Протокол 1 на комисия СЛ-1616/25.04.2019 г.
04.04.2019 Актуализирана документация за участие.
04.04.2019 начална страница на актуализирана документацията за участие
04.04.2019 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ЗП-380/04.04.2019 г.
29.03.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
29.03.2019 Проект на договор
29.03.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
29.03.2019 начална страница на документацията за участие
29.03.2019 Обявление за ОП ИЗХ-292/29.03.2019 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
29.03.2019 Решение за откриване на ОП ЗП-359/29.03.2019 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код 44221000
??????? ??? Facebook Twitter Share