НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9085246

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 30.01.2019
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на телевизори
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.01.2020 Информация за приключил договор
26.02.2019 Договор ОП-14/26.02.2019 г. Индекс – България ООД, ЕИК:121415869, код:32324100
14.02.2019 Протокол на Комисия СЛ-503/13.02.2019 г.
30.01.2019 Проект на договор
30.01.2019 Ценово предложение
30.01.2019 Техническо предложение
30.01.2019 начална страница на документацията за участие
30.01.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Вихрен Димитров – Директор ДЕОИТ, София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, п.к.1700, 0898 776668, E-mail: vihren@nsa.bg
30.01.2019 Обява за събиране на оферти ЗП-82/30.01.2019 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 с основен код 32324100
??????? ??? Facebook Twitter Share