НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9085045

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.01.2019
Предмет: Събиране на оферти - Услуги по печат и доставка на представителни и административни документи за Учебен отдел на НСА „Васил Левски“ за 2019 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
10.02.2020 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
22.01.2020 Информация за приключил договор
26.02.2019 Договор ОП-13/26.02.2019г. ЕТ“Актив Комерс – Владимир Рупчин“ ЕИК:121219817, код:79800000
13.02.2019 Протокол на Комисия СЛ-475/12.02.2019 г.
05.02.2019 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-122/05.02.2019 г.
22.01.2019 Ценово предложение
22.01.2019 Техническа спецификация
22.01.2019 начална страница на документацията за участие
22.01.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Албена Мутанова – Ръководител Учебен отдел, НСА , тел 0898 776625 uchebenotdel@nsa.bg
22.01.2019 Обява за събиране на оферти ЗП-52/22.01.2019 г. Услуга по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 79800000
??????? ??? Facebook Twitter Share