НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9084228

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 13.12.2018
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за 2019 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.01.2020 Информация за приключил договор
15.01.2019 Договор ОП-9/15.01.2019 г. - Индекс България ООД, ЕИК: 121415869, код 30200000
08.01.2019 Протокол на Комисия СЛ-21/08.01.2019 г.
21.12.2018 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-1227/21.12.2018 г.
13.12.2018 Проект на договор
13.12.2018 Ценово предложение
13.12.2018 Техническо предложение
13.12.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Вихрен Димитров – Директор ДЕОИТ, София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, п.к.1700, 0898 776668, E-mail: vihren@nsa.bg
13.12.2018 начална страница на документацията за участие
13.12.2018 Обява за събиране на оферти ЗП-2209/13.12.2018 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 с основен код 30200000
??????? ??? Facebook Twitter Share