НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 870722

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2018
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група - АОП 00566-2018-0011
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
23.01.2020 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-78/23.01.2020
07.01.2019 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-4/04.01.2019 г
07.01.2019 Договор ОП-24/06.12.2018 г., Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД, ЕИК: 201208860, код: 09310000
20.11.2018 Решение за класиране ЗП-2049/20.11.2018 г.
20.11.2018 Доклад по чл.60 от ППЗОП №СЛ-4196/20.11.2018 г.
20.11.2018 Протокол 2 на Комисия
20.11.2018 Протокол 1 на Комисия
12.11.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-1025/12.11.2018 г.
05.10.2018 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
05.10.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Кристиян Сотиров, организатор СБД – гр. София, Студентски град, бл.70 НСА „Васил Левски”, п.к.1700, 0892299743, krsotirov_nsa@abv.bg
05.10.2018 начална страница документация за участие
05.10.2018 Обявление за ОП ИЗХ-884/03.10.2018 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
05.10.2018 Решение за откриване на ОП ЗП-1529/03.10.2018 г., Доставка с основен код 09310000
??????? ??? Facebook Twitter Share