НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8878176 Картинка 10733719 Картинка 9667616 Картинка 2189654 Картинка 9719444 Картинка 2457127 Картинка 3309381 Картинка 6429797 Картинка 10795086 Картинка 9086992

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 436365

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 02.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставки на хранителни продукти и напитки за студентски стол – НСА “Васил Левски”поОбособена позиция № 12 - Продукти от житни растения, скорбяла и нишесте, захар, хранителни подправки и сосове, инстантни супи.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
02.09.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
24.07.2015 Информация за приключил договор ИЗХ-852/23.07.2015
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
02.10.2014 Договор №31/30.06.2011 г. Бети-М ЕООД
 
??????? ??? Facebook Twitter Share