НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 870165

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 01.10.2018
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2019 г. - АОП 00566-2018-0010
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
04.02.2020 Информация за освобождаване на гаранции за добро изпълнение на договор
31.01.2020 Обявление ИЗХ- 128/31.01.2020 г. за приключване на Договор ОП-6/03.01.2019 г. по обособена позиция 8: Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти; Бета 12 Иванови ЕООД, ЕИК:040114702
31.01.2020 Обявление ИЗХ- 127/31.01.2020 г. за приключване на Договор ОП-15/05.03.2019 г. по обособена позиция 7: Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода; Мира Фууд ЕООД, ЕИК:202604179
31.01.2020 Обявление ИЗХ- 126/31.01.2020 г. за приключване на Договор ОП-5/03.01.2019 г. по обособена позиция 6: Доставка на мляко и млечни продукти; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2020 Обявление ИЗХ- 125/31.01.2020 г. за приключване на Договор ОП-4/03.01.2019 г. по обособена позиция 5: Доставка на бакалски стоки; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2020 Обявление ИЗХ- 124/31.01.2020 г. за приключване на Договор ОП-3/03.01.2019 г. по обособена позиция 4: Доставка на свинско, агнешко и телешко месо, кайма и колбаси; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2020 Обявление ИЗХ- 123/31.01.2020 г. за приключване на Договор ОП-2/03.01.2019 г. по обособена позиция 3: Доставка на пилешко месо и яйца; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2020 Обявление ИЗХ- 122/31.01.2020 г. за приключване на Договор ОП-1/03.01.2019 г. по обособена позиция 2: Доставка на плодове и зеленчуци; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2020 Обявление ИЗХ- 121/31.01.2020 г. за приключване на Договор ОП-7/03.01.2019 г. по обособена позиция 1: Доставка на хляб; Елиаз ООД, ЕИК:175111752
14.03.2019 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-236/13.03.2019 г.
14.03.2019 Договор ОП-15/05.03.2019 г. по обособена позиция 7: Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода; Мира Фууд ЕООД, ЕИК:202604179
30.01.2019 Решение ЗП-83/30.01.2019 г. за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител
21.01.2019 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-35/17.01.2019 г.
21.01.2019 Договор ОП-6/03.01.2019 г. по обособена позиция 8: Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти; Бета 12 Иванови ЕООД, ЕИК:040114702
21.01.2019 Договор ОП-5/03.01.2019 г. по обособена позиция 6: Доставка на мляко и млечни продукти; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
21.01.2019 Договор ОП-4/03.01.2019 г. по обособена позиция 5: Доставка на бакалски стоки; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
21.01.2019 Договор ОП-3/03.01.2019 г. по обособена позиция 4: Доставка на свинско, агнешко и телешко месо, кайма и колбаси; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
21.01.2019 Договор ОП-2/03.01.2019 г. по обособена позиция 3: Доставка на пилешко месо и яйца; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
21.01.2019 Договор ОП-1/03.01.2019 г. по обособена позиция 2: Доставка на плодове и зеленчуци; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
21.01.2019 Договор ОП-7/03.01.2019 г. по обособена позиция 1: Доставка на хляб; Елиаз ООД, ЕИК:175111752
15.01.2019 Уведомление ИЗХ-31/15.01.2019 г.
05.12.2018 Решение за класиране ЗП-2175/05.12.2018 г.
05.12.2018 Доклад на комисия СЛ-4447/05.12.2018 г.
05.12.2018 Протокол 4 на Комисия
05.12.2018 Протокол 3 на Комисия
05.12.2018 Протокол 2 на Комисия
16.11.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-1044/16.11.2018 г.
08.11.2018 Протокол 1 на Комисия СЛ-4003/08.11.2018 г.
03.10.2018 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
03.10.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
03.10.2018 начална страница документация за участие
03.10.2018 Обявление за ОП ИЗХ-870/01.10.2018 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
03.10.2018 Решение за откриване на ОП ЗП-1508/01.10.2018 г., Доставка с основен код 15000000
??????? ??? Facebook Twitter Share