НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 845960

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 09.05.2018
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на гориво за отопление - АОП 00566-2018-0007
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
21.06.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-598/20.06.2018 г
21.06.2018 Борсов договор ОП-20/14.06.2018 г., Интерспийд ЕООД ЕИК:131037446, код:09134000
09.05.2018 Решение за откриване на ОП ЗП-862/09.05.2018 г., Доставка по чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, с код 09134000, за информация: проф.Кирил Андонов пом.-ректор, София, Студентски град, Ректорат НСА, 0898776594, lirik54@abv.bg
??????? ??? Facebook Twitter Share