НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 843594

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 23.04.2018
Предмет: Публично състезание - Ремонт на покриви, улуци и водосточни тръби на обекти на НСА „Васил Левски“ - АОП 00566-2018-0005
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.01.2020 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
19.12.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-1008/19.12.2019
17.09.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-829/17.09.2018 г
17.09.2018 Договор ОП-22/30.08. 2018 г. , Крисбауен ЕООД, ЕИК:203930402, код 45261000
06.07.2018 Решение за класиране ЗП-1192/06.07.2018 г.
06.07.2018 Доклад на комисия СЛ-2644/06.07.2018 г.
06.07.2018 Протокол 4 на Комисия
06.07.2018 Протокол 3 на Комисия
06.07.2018 Протокол 2 на Комисия
05.06.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-556/05.06.2018 г.
01.06.2018 Протокол 1 на комисия СЛ-2138/01.06.2018 г.
08.05.2018 Разяснение по чл. 180 ал.1 от ЗОП, ИЗХ-455/08.05.2018 г.
23.04.2018 Проект на договор с приложения
23.04.2018 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
23.04.2018 Ценово предложение
23.04.2018 Техническо предложение
23.04.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
23.04.2018 начална страница документация за участие
23.04.2018 Обявление за ОП ИЗХ-404/23.04.2018 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
23.04.2018 Решение ЗП-790/23.04.2018 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „а” от ЗОП с основен код 45261000
??????? ??? Facebook Twitter Share