НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7827870 Картинка 10461466 Картинка 7956299 Картинка 9552972 Картинка 5686957 Картинка 10464103 Картинка 8848280 Картинка 9508764 Картинка 4551901 Картинка 10369693

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 837474

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.03.2018
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2018 г. - АОП 00566-2018-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
04.10.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-890/04.10.2018г.
18.06.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-579/14.06.2018 г
18.06.2018 Договор ОП-18/07.06.2018 г. Водолей-13 ЕООД, ЕИК:102869803, код: 15000000
18.05.2018 Решение за класиране ЗП-945/17.05.2018 г.
18.05.2018 Доклад на комисия СЛ-1948/17.05.2018 г.
18.05.2018 Протокол 3 на Комисия
18.05.2018 Протокол 2 на Комисия
11.05.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-475/11.05.2018 г.
30.04.2018 Протокол 1 на комисия СЛ-1642/30.04.2018 г.
27.03.2018 Проект на договор (образец №5)
27.03.2018 Електронен ЕЕДОП
27.03.2018 Ценово предложение
27.03.2018 Начална страница
27.03.2018 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
26.03.2018 Обявление за ОП ИЗХ-301/23.03.2018 г. - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
26.03.2018 Решение за откриване на ОП ЗП-508/23.03.2018 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 15000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share