НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 828302

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 05.02.2018
Предмет: Обществена поръчка - Услуги по охрана. /Пряко договаряне/ 00566-2018-0002
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
28.03.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-291/28.03.2019
08.03.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-239/08.03.2018 г
08.03.2018 Договор ОП-16/06.03.2018 г., АСО София ООД, ЕИК:121692528, код:79700000
19.02.2018 Решение за класиране ЗП-291/19.02.2018 г.
19.02.2018 Доклад на комисия СЛ-637/19.02.2018 г., ведно с Протоколи 1, 2, 3, 4 и 5
16.02.2018 Съобщение ИЗХ-173/16.02.2018 г. за провеждане на договаряне
05.02.2018 Опис на представените документи в офертата
05.02.2018 ЕЕДОП
05.02.2018 Договор
05.02.2018 Техническо предложение
05.02.2018 Ценово предложение
05.02.2018 Покана ИЗХ-119/05.02.2018 г. Лице за контакти:Валентин Добрев, 0899 333393, valentind@abv.bg
05.02.2018 Решение за откриване ЗП-155/05.02.2018 г.
??????? ??? Facebook Twitter Share