НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11607481 Картинка 12119116 Картинка 4981624 Картинка 7958778 Картинка 4072687 Картинка 7800761 Картинка 8081839 Картинка 11323774 Картинка 5030425 Картинка 11234559

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 828302

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 05.02.2018
Предмет: Обществена поръчка - Услуги по охрана. /Пряко договаряне/ 00566-2018-0002
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
28.03.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-291/28.03.2019
08.03.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-239/08.03.2018 г
08.03.2018 Договор ОП-16/06.03.2018 г., АСО София ООД, ЕИК:121692528, код:79700000
19.02.2018 Решение за класиране ЗП-291/19.02.2018 г.
19.02.2018 Доклад на комисия СЛ-637/19.02.2018 г., ведно с Протоколи 1, 2, 3, 4 и 5
16.02.2018 Съобщение ИЗХ-173/16.02.2018 г. за провеждане на договаряне
05.02.2018 Опис на представените документи в офертата
05.02.2018 ЕЕДОП
05.02.2018 Договор
05.02.2018 Техническо предложение
05.02.2018 Ценово предложение
05.02.2018 Покана ИЗХ-119/05.02.2018 г. Лице за контакти:Валентин Добрев, 0899 333393, valentind@abv.bg
05.02.2018 Решение за откриване ЗП-155/05.02.2018 г.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share