НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 825004

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 17.01.2018
Предмет: Обществена поръчка - Избор на доставчик на топлинна енергия за сградите на Национална спортна академия Васил Левски, находящи се на територията на гр.София. Договаряне без обявление, 00566-2018-0001
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
27.02.2018 Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП ВХ-242/27.02.2018 г.
07.02.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-123/06.02.2018 г
07.02.2018 Договор ОП-12/01.02.2018 г., Топлофикация София ЕАД, ЕИК: 831609046, код: 09320000
17.01.2018 Решение за откриване ЗП-64/17.01.2018 г.
??????? ??? Facebook Twitter Share