НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7850015 Картинка 7648879 Картинка 12303306 Картинка 7236285 Картинка 10760109 Картинка 10442681 Картинка 3979947 Картинка 7381605 Картинка 3471750 Картинка 6305815

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 825004

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 17.01.2018
Предмет: Обществена поръчка - Избор на доставчик на топлинна енергия за сградите на Национална спортна академия Васил Левски, находящи се на територията на гр.София. Договаряне без обявление, 00566-2018-0001
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
01.02.2021 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-78/01.02.2021 г.
27.02.2018 Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП ВХ-242/27.02.2018 г.
07.02.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-123/06.02.2018 г
07.02.2018 Договор ОП-12/01.02.2018 г., Топлофикация София ЕАД, ЕИК: 831609046, код: 09320000
17.01.2018 Решение за откриване ЗП-64/17.01.2018 г.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share