НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 808864

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 09.10.2017
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София, за 2018 г. АОП 00566-2017-0006
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
11.02.2019 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
31.01.2019 Обявление ИЗХ-104/31.01.2019 г., за приключване на Договор ОП-7/03.01.2018 г. по обособена позиция 8: Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2019 Обявление ИЗХ-105/31.01.2019 г., за приключване на Договор ОП-6/03.01.2018 г. по обособена позиция 7: Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода.; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2019 Обявление ИЗХ-103/31.01.2019 г., за приключване на Договор ОП-5/03.01.2018 г. по обособена позиция 6: Доставка на мляко и млечни продукти; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2019 Обявление ИЗХ-102/31.01.2019 г., за приключване на Договор ОП-4/03.01.2018 г. по обособена позиция 5: Доставка на бакалски стоки; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2019 Обявление ИЗХ-106/31.01.2019 г., за приключване на Договор ОП-3/03.01.2018 г. по обособена позиция 4: Доставка на свинско, агнешко и телешко месо, кайма и колбаси; Едрина ООД, ЕИК:121123555
31.01.2019 Обявление ИЗХ-101/31.01.2019 г., за приключване на Договор ОП-2/03.01.2018 г. по обособена позиция 3: Доставка на пилешко месо и яйца; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2019 Обявление ИЗХ-100/31.01.2019 г., за приключване на Договор ОП-1/03.01.2018 г. по обособена позиция 2: Доставка на плодове и зеленчуци; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2019 Обявление ИЗХ-99/31.01.2019 г., за приключване на Договор ОП-8/08.01.2018 г. по обособена позиция 1: Доставка на хляб; Елиаз ООД, ЕИК:175111752
11.01.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-8/09.01.2018 г.
11.01.2018 Договор ОП-7/03.01.2018 г. по обособена позиция 8: Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
11.01.2018 Договор ОП-6/03.01.2018 г. по обособена позиция 7: Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода.; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
11.01.2018 Договор ОП-5/03.01.2018 г. по обособена позиция 6: Доставка на мляко и млечни продукти; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
11.01.2018 Договор ОП-4/03.01.2018 г. по обособена позиция 5: Доставка на бакалски стоки; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
11.01.2018 Договор ОП-3/03.01.2018 г. по обособена позиция 4: Доставка на свинско, агнешко и телешко месо, кайма и колбаси; Едрина ООД, ЕИК:121123555
11.01.2018 Договор ОП-2/03.01.2018 г. по обособена позиция 3: Доставка на пилешко месо и яйца; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
11.01.2018 Договор ОП-1/03.01.2018 г. по обособена позиция 2: Доставка на плодове и зеленчуци; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
11.01.2018 Договор ОП-8/08.01.2018 г. по обособена позиция 1: Доставка на хляб; Елиаз ООД, ЕИК:175111752
08.12.2017 Решение за класиране ЗП-2314/08.12.2017 г.
08.12.2017 Доклад на комисия СЛ-4575/08.12.2017 г.
08.12.2017 Протокол 3 на Комисия
08.12.2017 Протокол 2 на Комисия
08.12.2017 Протокол 1 на Комисия
21.11.2017 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-945/21.11.2017 г.
11.10.2017 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
11.10.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
11.10.2017 начална страница
11.10.2017 Обявление за ОП ИЗХ-780/09.10.2017 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
11.10.2017 Решение за откриване на ОП ЗП-1736/09.10.2017 г., Доставка с основен код 15000000
??????? ??? Facebook Twitter Share