НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11083994 Картинка 1708162 Картинка 12179891 Картинка 1402586 Картинка 5724425 Картинка 6750155 Картинка 9609421 Картинка 5478752 Картинка 4858330 Картинка 6525263

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 808864

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 09.10.2017
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София, за 2018 г. АОП 00566-2017-0006
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
11.02.2019 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
31.01.2019 Обявление ИЗХ-104/31.01.2019 г., за приключване на Договор ОП-7/03.01.2018 г. по обособена позиция 8: Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2019 Обявление ИЗХ-105/31.01.2019 г., за приключване на Договор ОП-6/03.01.2018 г. по обособена позиция 7: Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода.; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2019 Обявление ИЗХ-103/31.01.2019 г., за приключване на Договор ОП-5/03.01.2018 г. по обособена позиция 6: Доставка на мляко и млечни продукти; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2019 Обявление ИЗХ-102/31.01.2019 г., за приключване на Договор ОП-4/03.01.2018 г. по обособена позиция 5: Доставка на бакалски стоки; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2019 Обявление ИЗХ-106/31.01.2019 г., за приключване на Договор ОП-3/03.01.2018 г. по обособена позиция 4: Доставка на свинско, агнешко и телешко месо, кайма и колбаси; Едрина ООД, ЕИК:121123555
31.01.2019 Обявление ИЗХ-101/31.01.2019 г., за приключване на Договор ОП-2/03.01.2018 г. по обособена позиция 3: Доставка на пилешко месо и яйца; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2019 Обявление ИЗХ-100/31.01.2019 г., за приключване на Договор ОП-1/03.01.2018 г. по обособена позиция 2: Доставка на плодове и зеленчуци; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
31.01.2019 Обявление ИЗХ-99/31.01.2019 г., за приключване на Договор ОП-8/08.01.2018 г. по обособена позиция 1: Доставка на хляб; Елиаз ООД, ЕИК:175111752
11.01.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-8/09.01.2018 г.
11.01.2018 Договор ОП-7/03.01.2018 г. по обособена позиция 8: Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
11.01.2018 Договор ОП-6/03.01.2018 г. по обособена позиция 7: Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода.; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
11.01.2018 Договор ОП-5/03.01.2018 г. по обособена позиция 6: Доставка на мляко и млечни продукти; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
11.01.2018 Договор ОП-4/03.01.2018 г. по обособена позиция 5: Доставка на бакалски стоки; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
11.01.2018 Договор ОП-3/03.01.2018 г. по обособена позиция 4: Доставка на свинско, агнешко и телешко месо, кайма и колбаси; Едрина ООД, ЕИК:121123555
11.01.2018 Договор ОП-2/03.01.2018 г. по обособена позиция 3: Доставка на пилешко месо и яйца; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
11.01.2018 Договор ОП-1/03.01.2018 г. по обособена позиция 2: Доставка на плодове и зеленчуци; Димитър Даракчиев ООД, ЕИК:120541733
11.01.2018 Договор ОП-8/08.01.2018 г. по обособена позиция 1: Доставка на хляб; Елиаз ООД, ЕИК:175111752
08.12.2017 Решение за класиране ЗП-2314/08.12.2017 г.
08.12.2017 Доклад на комисия СЛ-4575/08.12.2017 г.
08.12.2017 Протокол 3 на Комисия
08.12.2017 Протокол 2 на Комисия
08.12.2017 Протокол 1 на Комисия
21.11.2017 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-945/21.11.2017 г.
11.10.2017 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
11.10.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
11.10.2017 начална страница
11.10.2017 Обявление за ОП ИЗХ-780/09.10.2017 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
11.10.2017 Решение за откриване на ОП ЗП-1736/09.10.2017 г., Доставка с основен код 15000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share