НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11384888 Картинка 10411520 Картинка 894575 Картинка 4796916 Картинка 3833224 Картинка 1421725 Картинка 7481475 Картинка 326080 Картинка 5847102 Картинка 9594101

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 783197

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 10.04.2017
Предмет: Публично състезание - Доставка на строителни материали и инструменти, и сервизно обслужване на инструменти и ползване на машини под наем - АОП 00566-2017-0005
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
31.01.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-107/31.01.2019
15.06.2017 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-532/15.06.2017 г.
15.06.2017 Договор ОП-24/14.06.2017 г., Ташев-Галвинг ООД, ЕИК: 130358417, код 44100000
25.05.2017 Решение за класиране ЗП-955/25.05.2017
25.05.2017 Доклад по чл.60 от ППЗОП №СЛ-2158/25.05.2017 г.
25.05.2017 Протокол 3 на комисия от 23.05.2017 г.
25.05.2017 Протокол 2 на комисия от 18.05.2017 г.
18.05.2017 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-455/18.05.2017 г.
11.05.2017 Протокол 1 на Комисия от 09.05.2017
13.04.2017 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
13.04.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Росица Дудова, София, Студентски град, НСА „Васил Левски“, 0896 776628, rosi_nsa@abv.bg
13.04.2017 Заглавна страница
13.04.2017 Обявление за ОП ИЗХ-357/13.04.2017 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
13.04.2017 Решение за откриване на ОП ЗП-653/13.04.2017 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код 44100000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share