НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 783197

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 10.04.2017
Предмет: Публично състезание - Доставка на строителни материали и инструменти, и сервизно обслужване на инструменти и ползване на машини под наем - АОП 00566-2017-0005
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
31.01.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-107/31.01.2019
15.06.2017 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-532/15.06.2017 г.
15.06.2017 Договор ОП-24/14.06.2017 г., Ташев-Галвинг ООД, ЕИК: 130358417, код 44100000
25.05.2017 Решение за класиране ЗП-955/25.05.2017
25.05.2017 Доклад по чл.60 от ППЗОП №СЛ-2158/25.05.2017 г.
25.05.2017 Протокол 3 на комисия от 23.05.2017 г.
25.05.2017 Протокол 2 на комисия от 18.05.2017 г.
18.05.2017 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-455/18.05.2017 г.
11.05.2017 Протокол 1 на Комисия от 09.05.2017
13.04.2017 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
13.04.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Росица Дудова, София, Студентски град, НСА „Васил Левски“, 0896 776628, rosi_nsa@abv.bg
13.04.2017 Заглавна страница
13.04.2017 Обявление за ОП ИЗХ-357/13.04.2017 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
13.04.2017 Решение за откриване на ОП ЗП-653/13.04.2017 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код 44100000
??????? ??? Facebook Twitter Share