НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7818288 Картинка 9070459 Картинка 3842129 Картинка 124982 Картинка 5719160 Картинка 9033848 Картинка 5665752 Картинка 1809539 Картинка 869287 Картинка 5207853

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 783197

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 10.04.2017
Предмет: Публично състезание - Доставка на строителни материали и инструменти, и сервизно обслужване на инструменти и ползване на машини под наем - АОП 00566-2017-0005
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
31.01.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-107/31.01.2019
15.06.2017 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-532/15.06.2017 г.
15.06.2017 Договор ОП-24/14.06.2017 г., Ташев-Галвинг ООД, ЕИК: 130358417, код 44100000
25.05.2017 Решение за класиране ЗП-955/25.05.2017
25.05.2017 Доклад по чл.60 от ППЗОП №СЛ-2158/25.05.2017 г.
25.05.2017 Протокол 3 на комисия от 23.05.2017 г.
25.05.2017 Протокол 2 на комисия от 18.05.2017 г.
18.05.2017 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-455/18.05.2017 г.
11.05.2017 Протокол 1 на Комисия от 09.05.2017
13.04.2017 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
13.04.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Росица Дудова, София, Студентски град, НСА „Васил Левски“, 0896 776628, rosi_nsa@abv.bg
13.04.2017 Заглавна страница
13.04.2017 Обявление за ОП ИЗХ-357/13.04.2017 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
13.04.2017 Решение за откриване на ОП ЗП-653/13.04.2017 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код 44100000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share