НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4761863 Картинка 12233649 Картинка 4485622 Картинка 5141482 Картинка 10581260 Картинка 643595 Картинка 10058228 Картинка 11254147 Картинка 6575122 Картинка 10117204

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 774249

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 27.02.2017
Предмет: Публично състезание - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2017 г., АОП 00566-2017-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
30.10.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
10.10.2017 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-784/10.10.2017
18.05.2017 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-452/18.05.2017
18.05.2017 Договор ОП-22/17.05.2017 г. с Водолей-13 ЕООД, ЕИК:102869803, с код 15000000
05.04.2017 Решение за класиране ЗП-557/04.04.2017 г.
05.04.2017 Доклад на комисия СЛ-1487/04.04.2017 г.
05.04.2017 Протокол 3 на Комисия
05.04.2017 Протокол 2 на Комисия
29.03.2017 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-300/29.03.2017 г.
23.03.2017 Протокол 1 на Комисия
27.02.2017 ценова оферта
27.02.2017 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
27.02.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
27.02.2017 Заглавна страница
27.02.2017 Обявление за ОП ИЗХ-191/27.02.2017 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
27.02.2017 Решение за откриване на ОП ЗП-246/27.02.2017 г., Доставка с основен код 15000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share