НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 774249

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 27.02.2017
Предмет: Публично състезание - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2017 г., АОП 00566-2017-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
30.10.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
10.10.2017 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-784/10.10.2017
18.05.2017 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-452/18.05.2017
18.05.2017 Договор ОП-22/17.05.2017 г. с Водолей-13 ЕООД, ЕИК:102869803, с код 15000000
05.04.2017 Решение за класиране ЗП-557/04.04.2017 г.
05.04.2017 Доклад на комисия СЛ-1487/04.04.2017 г.
05.04.2017 Протокол 3 на Комисия
05.04.2017 Протокол 2 на Комисия
29.03.2017 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-300/29.03.2017 г.
23.03.2017 Протокол 1 на Комисия
27.02.2017 ценова оферта
27.02.2017 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
27.02.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
27.02.2017 Заглавна страница
27.02.2017 Обявление за ОП ИЗХ-191/27.02.2017 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
27.02.2017 Решение за откриване на ОП ЗП-246/27.02.2017 г., Доставка с основен код 15000000
??????? ??? Facebook Twitter Share