НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 773511

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.02.2017
Предмет: Публично състезание - Ремонт на увреден участък от лекоатлетическата писта на централния стадион на НСА „Васил Левски” , кв. Студентски град, гр.София, AOП - 00566-2017-0003
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
12.01.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-31/12.01.2018г.
27.06.2017 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-548/27.06.2017 г.
27.06.2017 Договор ОП-25/26.06.2017 г. Изи Билд България АД ЕИК:200111718, код 45212290
23.05.2017 Решение за класиране ЗП-948/23.05.2017
23.05.2017 Доклад по чл.60 от ППЗОП №СЛ-2115/22.05.2017 г.
23.05.2017 Протокол 3 на комисия от 18.05.2017 г.
23.05.2017 Протокол 2 на комисия от 24.04.2017 г.
15.05.2017 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-438/15.05.2017 г.
11.04.2017 Протокол 1 на Комисия
13.03.2017 Разяснение по чл. 33 ал.2 от ЗОП ИЗХ-230/13.03.2017 г.
22.02.2017 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
22.02.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; Тел.: 0896776608, Адрес: гр.София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408
22.02.2017 Заглавна страница
22.02.2017 Обявление за ОП ИЗХ-169/22.02.2017 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
22.02.2017 Решение за откриване на ОП ЗП-231/22.02.2017 г., Строителство с основен код 45212290
??????? ??? Facebook Twitter Share