НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2642989 Картинка 11672677 Картинка 3323089 Картинка 9144177 Картинка 4209076 Картинка 9529859 Картинка 4259949 Картинка 8760115 Картинка 4994236 Картинка 10634956

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 773511

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.02.2017
Предмет: Публично състезание - Ремонт на увреден участък от лекоатлетическата писта на централния стадион на НСА „Васил Левски” , кв. Студентски град, гр.София, AOП - 00566-2017-0003
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
12.01.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-31/12.01.2018г.
27.06.2017 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-548/27.06.2017 г.
27.06.2017 Договор ОП-25/26.06.2017 г. Изи Билд България АД ЕИК:200111718, код 45212290
23.05.2017 Решение за класиране ЗП-948/23.05.2017
23.05.2017 Доклад по чл.60 от ППЗОП №СЛ-2115/22.05.2017 г.
23.05.2017 Протокол 3 на комисия от 18.05.2017 г.
23.05.2017 Протокол 2 на комисия от 24.04.2017 г.
15.05.2017 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-438/15.05.2017 г.
11.04.2017 Протокол 1 на Комисия
13.03.2017 Разяснение по чл. 33 ал.2 от ЗОП ИЗХ-230/13.03.2017 г.
22.02.2017 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
22.02.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; Тел.: 0896776608, Адрес: гр.София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408
22.02.2017 Заглавна страница
22.02.2017 Обявление за ОП ИЗХ-169/22.02.2017 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
22.02.2017 Решение за откриване на ОП ЗП-231/22.02.2017 г., Строителство с основен код 45212290
 
??????? ??? Facebook Twitter Share