НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 772355

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 15.02.2017
Предмет: Публично състезание - Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“ , AOП - 00566-2017-0002
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
31.01.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-109/31.01.2019 г., Обособена позиция № 1 „Общи строителни ремонти” - Договор ОП-21/11.05.2017г., Термикс ЕС ООД, ЕИК: 112524570
31.01.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-108/31.01.2019 г., Обособена позиция № 3„Ремонт на отоплителна инсталация на блокове А, Б1 и Б3 от комплекс ЗСС“ - Договор ОП-20/11.05.2017г., Термикс ЕС ООД, ЕИК: 112524570
06.07.2018 Обявление ИЗХ-666/06.07.2018 г., за приключване на Договор ОП-23/19.05.2017 г., Сити Билд Студио ООД, ЕИК: 201041482 по Обособена позиция № 2„Ремонт на покриви, улуци и водосточни тръби”
06.07.2018 Предизвестие за предсрочно прекратяване на договор ИЗХ-595/19.06.2018 г., Договор ОП-23/19.05.2017 г., Сити Билд Студио ООД, ЕИК: 201041482 по Обособена позиция № 2„Ремонт на покриви, улуци и водосточни тръби”
18.09.2017 Обявление ИЗХ-714/18.09.2017 г., за приключване на Договор ОП-19/11.05.2017 г., с ЕТ „Реале - Александър Александров“ ЕИК: 121694358 по Обособена позиция № 4„Ремонт на облицовка на фасади на комплекс ЗСС“
17.08.2017 Предизвестие за предсрочно прекратяване на договор ИЗХ-655/17.08.2017 г., Договор ОП-19/11.05.2017 г., с ЕТ „Реале - Александър Александров“ ЕИК: 121694358по Обособена позиция № 4„Ремонт на облицовка на фасади на комплекс ЗСС“
25.05.2017 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-467/25.05.2017
25.05.2017 Обособена позиция № 4„Ремонт на облицовка на фасади на комплекс ЗСС“ - Договор ОП-19/11.05.2017 г., ЕТ „Реале - Александър Александров“ ЕИК: 121694358, с код 45262650
25.05.2017 Обособена позиция № 3„Ремонт на отоплителна инсталация на блокове А, Б1 и Б3 от комплекс ЗСС“ - Договор ОП-20/11.05.2017г., Термикс ЕС ООД, ЕИК: 112524570, код:45331100
25.05.2017 Обособена позиция № 2„Ремонт на покриви, улуци и водосточни тръби” - Договор ОП-23/19.05.2017 г., Сити Билд Студио ООД, ЕИК: 201041482, с код 45261900
25.05.2017 Обособена позиция №1 „Общи строителни ремонти” Договор ОП-21/11.05.2017 г. Термикс ЕС ООД, ЕИК: 112524570, с код 45453000
21.04.2017 Решение за класиране ЗП-730/21.04.2017 г.
21.04.2017 Доклад на комисия СЛ-1715/20.04.2017 г.
21.04.2017 Протокол 4 на Комисия
21.04.2017 Протокол 3 на Комисия
21.04.2017 Протокол 2 на Комисия
07.04.2017 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-337/07.04.2017 г.
29.03.2017 Протокол 1 на Комисия
23.02.2017 Разяснение по чл.33 ал.2 от ЗОП ИЗХ-174/23.02.2017 г.
15.02.2017 Документация - заглавна страница
15.02.2017 ЕЕДОП
15.02.2017 Договор - Обособена позиция 4
15.02.2017 Договор - Обособена позиция 3
15.02.2017 Договор - Обособена позиция 2
15.02.2017 Договор - Обособена позиция 1
15.02.2017 Ценово предложение - Обособена позиция 4
15.02.2017 Ценово предложение - Обособена позиция 3
15.02.2017 Ценово предложение - Обособена позиция 2
15.02.2017 Ценово предложение - Обособена позиция 1
15.02.2017 Техническо предложение - Обособена позиция 4
15.02.2017 Техническо предложение - Обособена позиция 3
15.02.2017 Техническо предложение - Обособена позиция 2
15.02.2017 Техническо предложение - Обособена позиция 1
15.02.2017 Техническа спецификация - Обособена позиция 4
15.02.2017 Техническа спецификация - Обособена позиция 3
15.02.2017 Техническа спецификация - Обособена позиция 2
15.02.2017 Техническа спецификация - Обособена позиция 1
15.02.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
15.02.2017 Обявление за ОП ИЗХ-141/15.02.2017 г.
15.02.2017 Решение за откриване на ОП ЗП-192/15.02.2017 г.
??????? ??? Facebook Twitter Share