НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 166188 Картинка 8425554 Картинка 1258521 Картинка 799169 Картинка 9924189 Картинка 5265434 Картинка 8433481 Картинка 11901605 Картинка 8082178 Картинка 11740823

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 772355

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 15.02.2017
Предмет: Публично състезание - Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“ , AOП - 00566-2017-0002
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
31.01.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-109/31.01.2019 г., Обособена позиция № 1 „Общи строителни ремонти” - Договор ОП-21/11.05.2017г., Термикс ЕС ООД, ЕИК: 112524570
31.01.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-108/31.01.2019 г., Обособена позиция № 3„Ремонт на отоплителна инсталация на блокове А, Б1 и Б3 от комплекс ЗСС“ - Договор ОП-20/11.05.2017г., Термикс ЕС ООД, ЕИК: 112524570
06.07.2018 Обявление ИЗХ-666/06.07.2018 г., за приключване на Договор ОП-23/19.05.2017 г., Сити Билд Студио ООД, ЕИК: 201041482 по Обособена позиция № 2„Ремонт на покриви, улуци и водосточни тръби”
06.07.2018 Предизвестие за предсрочно прекратяване на договор ИЗХ-595/19.06.2018 г., Договор ОП-23/19.05.2017 г., Сити Билд Студио ООД, ЕИК: 201041482 по Обособена позиция № 2„Ремонт на покриви, улуци и водосточни тръби”
18.09.2017 Обявление ИЗХ-714/18.09.2017 г., за приключване на Договор ОП-19/11.05.2017 г., с ЕТ „Реале - Александър Александров“ ЕИК: 121694358 по Обособена позиция № 4„Ремонт на облицовка на фасади на комплекс ЗСС“
17.08.2017 Предизвестие за предсрочно прекратяване на договор ИЗХ-655/17.08.2017 г., Договор ОП-19/11.05.2017 г., с ЕТ „Реале - Александър Александров“ ЕИК: 121694358по Обособена позиция № 4„Ремонт на облицовка на фасади на комплекс ЗСС“
25.05.2017 Обявление за възложена поръчка №ИЗХ-467/25.05.2017
25.05.2017 Обособена позиция № 4„Ремонт на облицовка на фасади на комплекс ЗСС“ - Договор ОП-19/11.05.2017 г., ЕТ „Реале - Александър Александров“ ЕИК: 121694358, с код 45262650
25.05.2017 Обособена позиция № 3„Ремонт на отоплителна инсталация на блокове А, Б1 и Б3 от комплекс ЗСС“ - Договор ОП-20/11.05.2017г., Термикс ЕС ООД, ЕИК: 112524570, код:45331100
25.05.2017 Обособена позиция № 2„Ремонт на покриви, улуци и водосточни тръби” - Договор ОП-23/19.05.2017 г., Сити Билд Студио ООД, ЕИК: 201041482, с код 45261900
25.05.2017 Обособена позиция №1 „Общи строителни ремонти” Договор ОП-21/11.05.2017 г. Термикс ЕС ООД, ЕИК: 112524570, с код 45453000
21.04.2017 Решение за класиране ЗП-730/21.04.2017 г.
21.04.2017 Доклад на комисия СЛ-1715/20.04.2017 г.
21.04.2017 Протокол 4 на Комисия
21.04.2017 Протокол 3 на Комисия
21.04.2017 Протокол 2 на Комисия
07.04.2017 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-337/07.04.2017 г.
29.03.2017 Протокол 1 на Комисия
23.02.2017 Разяснение по чл.33 ал.2 от ЗОП ИЗХ-174/23.02.2017 г.
15.02.2017 Документация - заглавна страница
15.02.2017 ЕЕДОП
15.02.2017 Договор - Обособена позиция 4
15.02.2017 Договор - Обособена позиция 3
15.02.2017 Договор - Обособена позиция 2
15.02.2017 Договор - Обособена позиция 1
15.02.2017 Ценово предложение - Обособена позиция 4
15.02.2017 Ценово предложение - Обособена позиция 3
15.02.2017 Ценово предложение - Обособена позиция 2
15.02.2017 Ценово предложение - Обособена позиция 1
15.02.2017 Техническо предложение - Обособена позиция 4
15.02.2017 Техническо предложение - Обособена позиция 3
15.02.2017 Техническо предложение - Обособена позиция 2
15.02.2017 Техническо предложение - Обособена позиция 1
15.02.2017 Техническа спецификация - Обособена позиция 4
15.02.2017 Техническа спецификация - Обособена позиция 3
15.02.2017 Техническа спецификация - Обособена позиция 2
15.02.2017 Техническа спецификация - Обособена позиция 1
15.02.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
15.02.2017 Обявление за ОП ИЗХ-141/15.02.2017 г.
15.02.2017 Решение за откриване на ОП ЗП-192/15.02.2017 г.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share