НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5410942 Картинка 7656952 Картинка 9051620 Картинка 8879362 Картинка 10890254 Картинка 8076703 Картинка 7104049 Картинка 434062 Картинка 4902202 Картинка 4839512

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9060990

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 30.01.2017
Предмет: Събиране на оферти - Услуги по печат и доставка на представителни и административни документи за Учебен отдел на НСА „Васил Левски“ за 2017 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
12.01.2018 Информация за приключил договор
01.03.2017 Договор ОП-17/01.03.2017 г. ЕТ"Актив Комерс - Владимир Рупчин" ЕИК:121219817, код 79800000
16.02.2017 Протокол на комисия СЛ-601/15.02.2017 г.
08.02.2017 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-119/08.02.2017
30.01.2017 Ценово предложение
30.01.2017 Техническа спецификация
30.01.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация 0898 776625 Албена Мутанова – Ръководител Учебен отдел, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700 ст. 109, ет.1, uchebenotdel@nsa.bg
30.01.2017 Обява за събиране на оферти ЗП-104/30.01.2017 г. Услуга по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 79800000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share