НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9060990

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 30.01.2017
Предмет: Събиране на оферти - Услуги по печат и доставка на представителни и административни документи за Учебен отдел на НСА „Васил Левски“ за 2017 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
12.01.2018 Информация за приключил договор
01.03.2017 Договор ОП-17/01.03.2017 г. ЕТ"Актив Комерс - Владимир Рупчин" ЕИК:121219817, код 79800000
16.02.2017 Протокол на комисия СЛ-601/15.02.2017 г.
08.02.2017 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-119/08.02.2017
30.01.2017 Ценово предложение
30.01.2017 Техническа спецификация
30.01.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация 0898 776625 Албена Мутанова – Ръководител Учебен отдел, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700 ст. 109, ет.1, uchebenotdel@nsa.bg
30.01.2017 Обява за събиране на оферти ЗП-104/30.01.2017 г. Услуга по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с основен код 79800000
??????? ??? Facebook Twitter Share