НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9060559

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 11.01.2017
Предмет: Събиране на оферти - Печатни услуги за нуждите на Национална спортна академия „Васил Левски“ за 2017 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
16.01.2018 Информация за приключил договор
15.02.2017 Договор ОП-15/15.02.2017 г. - БПС ООД, ЕИК: 123045759, код 79800000
03.02.2017 Протоколи 1 и 2 на комисия СЛ-357/02.02.2017 г.
11.01.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Станислав Христов – временно изпълняващ длъжността – Директор ИДК, 0892 299701, София, Студентски град, Ректорат НСА, ет.2, п.к.1700, nsapress2@gmail.com
11.01.2017 Заглавна страница
11.01.2017 Обява за събиране на оферти ЗП-14/11.01.2017 г. Услуга по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 79800000
??????? ??? Facebook Twitter Share