НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9060431

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 04.01.2017
Предмет: Събиране на оферти - Комплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ на Национална спортна академия “Вaсил Левски“ за 2017 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
07.03.2018 Информация за приключил договор
30.01.2017 Договор ОП-13/30.01.2017 г. Райт Клийнинг ООД, ЕИК: 200500255, код:90911200
18.01.2017 Протокол на комисия - СЛ-108/18.01.2017 г.
04.01.2017 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Валя Тодорова, Ректорат НСА“Васил Левски“, София, Студентски град, ет.2, ст.207, тел: 0893 398151
04.01.2017 Обява за събиране на оферти ЗП-2/04.01.2017 г. Услуга по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 90911200
??????? ??? Facebook Twitter Share