НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9059883

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 13.12.2016
Предмет: Събиране на оферти - Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инжен
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
22.10.2019 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
22.10.2019 Информация за приключил договор
26.05.2017 Констативен протокол СЛ-2034/17.05.2017 г.
21.04.2017 Договор ОП-18/21.04.2017 г.Ен Ар Консулт ЕООД ЕИК:126720807, код 71520000
22.03.2017 Протоколи 1 и 2 на комисия СЛ-1279/20.03.2017 г.
13.12.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
13.12.2016 Заглавна страница
13.12.2016 Обява за събиране на оферти ЗП-2583/13.12.2016 г. Услуга по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 71520000
??????? ??? Facebook Twitter Share