НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7792207 Картинка 11388154 Картинка 4833281 Картинка 4655996 Картинка 3237241 Картинка 2307402 Картинка 8361743 Картинка 2983686 Картинка 4309392 Картинка 522644

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 760706

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 02.12.2016
Предмет: Обществена поръчка - „Доставка на обзавеждане и оборудване за модернизиранe на учебна сграда и нова спортна зала Национална спортна академия „Васил Левски“ на ул. Гургулят №1“, AOП 00566-2016-0009
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
30.10.2019 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
17.10.2019 Обявление ИЗХ-840/17.10.2019 за приключване на Договор ОП-27/26.06.2017 г. по обособена позиция №2 „Доставка и инсталиране на телевизионно и аудиовизуално, и оборудване за автоматизиране на работа на библиотека ”, Индекс България ООД, ЕИК:121415869
17.10.2019 Обявление ИЗХ-839/17.10.2019 за приключване на Договор ОП-26/26.06.2017 г. по обособена позиция №1 „Изработка, доставка и монтаж на мебелировка и спортни уреди”, АМО ЕООД, ЕИК:831589871
29.06.2017 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-554/27.06.2017 г.
29.06.2017 Договор ОП-27/26.06.2017 г. по обособена позиция №2 „Доставка и инсталиране на телевизионно и аудиовизуално, и оборудване за автоматизиране на работа на библиотека ”, Индекс България ООД, ЕИК:121415869
29.06.2017 Договор ОП-26/26.06.2017 г. по обособена позиция №1 „Изработка, доставка и монтаж на мебелировка и спортни уреди”, АМО ЕООД, ЕИК:831589871
11.05.2017 Решение за класиране ЗП-845/11.05.2017 г.
11.05.2017 Доклад на комисия СЛ-1897/05.05.2017 г.
11.05.2017 Протокол 3 на Комисия
11.05.2017 Протокол 2 на Комисия
19.04.2017 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-364/19.04.2017 г.
02.03.2017 Протокол 1 на комисия - 10.01.2017 г.
03.01.2017 Разяснение по чл.33 ал.2 от ЗОП ИЗХ-1/03.01.2017 г.
19.12.2016 Разяснение по чл.33 ал.2 от ЗОП ИЗХ-1160/19.12.2016 г.
07.12.2016 ЕЕДОП
07.12.2016 Опис на представените документи
07.12.2016 Проект на Договор - обособена позиция 2
07.12.2016 Проект на Договор - обособена позиция 1
07.12.2016 Ценово предложение - обособена позиция 2
07.12.2016 Ценово предложение - обособена позиция 1
07.12.2016 Техническо предложение - обособена позиция 2
07.12.2016 Техническо предложение - обособена позиция 1
07.12.2016 Техническа спесификация - обособена позиция 2
07.12.2016 Техническа спесификация - обособена позиция 1
07.12.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; Тел.: 0896776608, Адрес: гр.София Студентски град, Ректо
07.12.2016 Документация - заглавна страница
05.12.2016 Обявление за ОП ИЗХ-1078/02.12.2016 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
05.12.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-2459/02.12.2016 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share