НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 760706

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 02.12.2016
Предмет: Обществена поръчка - „Доставка на обзавеждане и оборудване за модернизиранe на учебна сграда и нова спортна зала Национална спортна академия „Васил Левски“ на ул. Гургулят №1“, AOП 00566-2016-0009
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
30.10.2019 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
17.10.2019 Обявление ИЗХ-840/17.10.2019 за приключване на Договор ОП-27/26.06.2017 г. по обособена позиция №2 „Доставка и инсталиране на телевизионно и аудиовизуално, и оборудване за автоматизиране на работа на библиотека ”, Индекс България ООД, ЕИК:121415869
17.10.2019 Обявление ИЗХ-839/17.10.2019 за приключване на Договор ОП-26/26.06.2017 г. по обособена позиция №1 „Изработка, доставка и монтаж на мебелировка и спортни уреди”, АМО ЕООД, ЕИК:831589871
29.06.2017 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-554/27.06.2017 г.
29.06.2017 Договор ОП-27/26.06.2017 г. по обособена позиция №2 „Доставка и инсталиране на телевизионно и аудиовизуално, и оборудване за автоматизиране на работа на библиотека ”, Индекс България ООД, ЕИК:121415869
29.06.2017 Договор ОП-26/26.06.2017 г. по обособена позиция №1 „Изработка, доставка и монтаж на мебелировка и спортни уреди”, АМО ЕООД, ЕИК:831589871
11.05.2017 Решение за класиране ЗП-845/11.05.2017 г.
11.05.2017 Доклад на комисия СЛ-1897/05.05.2017 г.
11.05.2017 Протокол 3 на Комисия
11.05.2017 Протокол 2 на Комисия
19.04.2017 Съобщение за отваряне на ценови предложения ИЗХ-364/19.04.2017 г.
02.03.2017 Протокол 1 на комисия - 10.01.2017 г.
03.01.2017 Разяснение по чл.33 ал.2 от ЗОП ИЗХ-1/03.01.2017 г.
19.12.2016 Разяснение по чл.33 ал.2 от ЗОП ИЗХ-1160/19.12.2016 г.
07.12.2016 ЕЕДОП
07.12.2016 Опис на представените документи
07.12.2016 Проект на Договор - обособена позиция 2
07.12.2016 Проект на Договор - обособена позиция 1
07.12.2016 Ценово предложение - обособена позиция 2
07.12.2016 Ценово предложение - обособена позиция 1
07.12.2016 Техническо предложение - обособена позиция 2
07.12.2016 Техническо предложение - обособена позиция 1
07.12.2016 Техническа спесификация - обособена позиция 2
07.12.2016 Техническа спесификация - обособена позиция 1
07.12.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; Тел.: 0896776608, Адрес: гр.София Студентски град, Ректо
07.12.2016 Документация - заглавна страница
05.12.2016 Обявление за ОП ИЗХ-1078/02.12.2016 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
05.12.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-2459/02.12.2016 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП
??????? ??? Facebook Twitter Share