НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 753760

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 17.10.2016
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група - 00566-2016-0007
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
26.02.2018 Обявление ИЗХ-208/26.02.2018 г. за приключване на Договор
26.02.2018 Допълнително споразумение ОП-9/29.01.2018 г. за предсрочно прекратяване на договор
20.02.2017 Допълнително споразумение ОП-16/20.02.2017 г. -на основание чл.116 (1) т.5 от ЗОП
02.02.2017 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-73/30.01.2017 г.
02.02.2017 Договор ОП-12/24.01.2017 г. - „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, ЕИК: 113570147, код 09310000
15.12.2016 Решение за класиране ЗП-2592/15.12.2016 г.
15.12.2016 Доклад СЛ-5703/13.12.2016 г.
15.12.2016 Протокол 2 на комисия
15.12.2016 Протокол 1 на комисия
01.12.2016 Съобщение за отваряне на Ценовите предложения ИЗХ-1076/01.12.2016 г.
10.11.2016 Разяснение по чл. 33, ал.2 от ЗОП ИЗХ-1020/10.11.2016 г.
21.10.2016 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
21.10.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Кристиян Сотиров, организатор СБД – гр. София, Студентски град, бл.70 НСА „Васил Левски”, п.к.1700, 0892299743, krsotirov_nsa@abv.bg
21.10.2016 Документация - заглавна страница
20.10.2016 Обявление за ОП ИЗХ-953/18.10.2016 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП за доставка с основен код 09310000, изпратена за публикуване до "Официален вестник " на Европейския съюз на 18.10.2016 г.
20.10.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-2060/18.10.2016 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП
??????? ??? Facebook Twitter Share