НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 753404

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 14.10.2016
Предмет: Публично състезание - Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
06.11.2019 Информация за освобождаване на гаранции по договор
17.10.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-838/17.10.2019
07.02.2018 Договор ОП-11/29.01.2018 г., ДЗЗД Обединение Би Ес Булстрой, ЕИК: 177128558
07.02.2018 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-137/07.02.2018 г
11.12.2017 Решение за класиране ЗП-2328/11.12.2017 г.
11.12.2017 Доклад на комисия СЛ-4636/11.12.2017 г.
11.12.2017 Протокол 7 на Комисия
11.12.2017 Протокол 6 на Комисия
01.12.2017 Покана за потвърждаване на офертите и удължаване срока им на валидност
21.03.2017 Информация при производство по обжалване ИЗХ-270/21.03.2017
07.02.2017 Решение за класиране ЗП-136/07.02.2017 г.
07.02.2017 Доклад СЛ-397/06.02.2017 г.
07.02.2017 Протокол 5 на комисия
07.02.2017 Протокол 4 на комисия
07.02.2017 Протокол 3 на комисия
07.02.2017 Протокол 2 на комисия
10.01.2017 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти ИЗХ-5/10.01.2017
12.12.2016 Протокол 1 на комисия
14.10.2016 Образци
14.10.2016 Приложение - Част 3
14.10.2016 Приложение - Част 2
14.10.2016 Приложение - Част 1
14.10.2016 Документация - Условия за изпълнение на поръчката
14.10.2016 Документация - Указания за участие
14.10.2016 Документация - Техническа спецификация
14.10.2016 Документация - съдържание
14.10.2016 Документация - заглавна страница
14.10.2016 Обявление за ОП ИЗХ-943/14.10.2016 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
14.10.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-2045/14.10.2016 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, с основен код 45214400
??????? ??? Facebook Twitter Share