НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9054719

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 27.07.2016
Предмет: Събиране на оферти - Ремонт на съществуващ водопровод за битови нужди, рехабилитация и саниране на съществуващ каптаж към ПУСБ „Проф. Иван Стайков”-Витоша.
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
29.07.2016 Заповед ЗП1610/29.07.2016 г. за прекратяване събирането на оферти
27.07.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: ас.Деян Тодоров, доктор – мениджър ПУСБ „проф. Иван Стайков“, София, Студентски град, Ректорат НСА„Васил Левски“, ст.419, 0893 396509, deyan_todorov1@abv.bg
27.07.2016 Обява за събиране на оферти ЗП-1602/27.07.2016 г. Строителсто по чл.3, ал.1, т.1 с основен код 45259200
??????? ??? Facebook Twitter Share