НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6316770 Картинка 3167247 Картинка 10295710 Картинка 2034333 Картинка 544336 Картинка 5741198 Картинка 6828630 Картинка 5635958 Картинка 11316653 Картинка 3644424

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 726959

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 11.04.2016
Предмет: Обществена поръчка - Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“, AOП - 00566-2016-0005
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
12.01.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-32/12.01.2018г.
29.06.2016 Договор ОП-24/29.06.2016 г. - НСК София ЕООД, ЕИК: 831838874, код:45000000
17.05.2016 Решение за класиране ЗП-1020/17.05.2016 г.
17.05.2016 Протокол 2 на комисия СЛ-2454/16.05.2016 г.
11.05.2016 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти ИЗХ-480/11.05.2016
11.05.2016 Протокол 1 на комисия СЛ-2298/11.05.2016 г.
11.04.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; Тел.: 0896776608, Адрес: гр.София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408
11.04.2016 Обявление за ОП ИЗХ-383/11.04.2016
11.04.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-638/11.04.2016 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 45000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share