НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 726959

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 11.04.2016
Предмет: Обществена поръчка - Ремонтни строителни работи в сградите и базите на НСА „Васил Левски“, AOП - 00566-2016-0005
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
12.01.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-32/12.01.2018г.
29.06.2016 Договор ОП-24/29.06.2016 г. - НСК София ЕООД, ЕИК: 831838874, код:45000000
17.05.2016 Решение за класиране ЗП-1020/17.05.2016 г.
17.05.2016 Протокол 2 на комисия СЛ-2454/16.05.2016 г.
11.05.2016 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти ИЗХ-480/11.05.2016
11.05.2016 Протокол 1 на комисия СЛ-2298/11.05.2016 г.
11.04.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; Тел.: 0896776608, Адрес: гр.София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408
11.04.2016 Обявление за ОП ИЗХ-383/11.04.2016
11.04.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-638/11.04.2016 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 45000000
??????? ??? Facebook Twitter Share