НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 726920

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 11.04.2016
Предмет: Обществена поръчка - „Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2016 г. включени в Решения на Министерски съвет №551/2014 г. и №278/2015 г.“ - АОП 00566-2016-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
17.10.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-945/17.10.2016 г.
22.06.2016 Договор ОП-23/21.06.2016 г. - Мира Фууд ЕООД, ЕИК 202604179, код:15000000
16.05.2016 Решение за класиране ЗП-1002/16.05.2016 г.
16.05.2016 Протокол 2 на комисия СЛ-2435/16.05.2016 г.
10.05.2016 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти ИЗХ-471/10.05.2016
10.05.2016 Протокол 1 на комисия СЛ-2264/10.05.2016 г.
11.04.2016 ценова оферта
11.04.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
11.04.2016 Обявление за ОП ИЗХ-382/11.04.2016
11.04.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-633/11.04.2016 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, с основен код 15000000
??????? ??? Facebook Twitter Share