НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9489637 Картинка 10097910 Картинка 4032945 Картинка 1503688 Картинка 10537182 Картинка 7574474 Картинка 934133 Картинка 141087 Картинка 8430940 Картинка 5074418

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 726920

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 11.04.2016
Предмет: Обществена поръчка - „Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2016 г. включени в Решения на Министерски съвет №551/2014 г. и №278/2015 г.“ - АОП 00566-2016-0004
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
17.10.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-945/17.10.2016 г.
22.06.2016 Договор ОП-23/21.06.2016 г. - Мира Фууд ЕООД, ЕИК 202604179, код:15000000
16.05.2016 Решение за класиране ЗП-1002/16.05.2016 г.
16.05.2016 Протокол 2 на комисия СЛ-2435/16.05.2016 г.
10.05.2016 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти ИЗХ-471/10.05.2016
10.05.2016 Протокол 1 на комисия СЛ-2264/10.05.2016 г.
11.04.2016 ценова оферта
11.04.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
11.04.2016 Обявление за ОП ИЗХ-382/11.04.2016
11.04.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-633/11.04.2016 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, с основен код 15000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share