НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1635574 Картинка 10230910 Картинка 5774173 Картинка 8720661 Картинка 5736490 Картинка 3434672 Картинка 8164866 Картинка 10972375 Картинка 2025733 Картинка 4755622

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 724853

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 01.04.2016
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2016 г., AOП - 00566-2016-0003
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
21.10.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
17.10.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-949/17.10.2016 г.
06.06.2016 Договор ОП-22/06.06.2016 г. -Водолей-13 ЕООД, ЕИК: 102869803, код:15000000
12.05.2016 Решение за класиране ЗП-987/12.05.2016 г.
12.05.2016 Протокол 2 на комисия СЛ-2263/10.05.2016 г.
03.05.2016 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти ИЗХ-463/03.05.2016
03.05.2016 Протокол 1 на комисия СЛ-2138/03.05.2016 г.
01.04.2016 ценова оферта
01.04.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
01.04.2016 Обявление за ОП ИЗХ-351/01.04.2016
01.04.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-592/01.04.2016 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, с основен код 15000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share