НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8342053 Картинка 1201853 Картинка 9922639 Картинка 7556115 Картинка 3973820 Картинка 8327927 Картинка 4699970 Картинка 11362564 Картинка 8727109 Картинка 3112897

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9051582

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.03.2016
Предмет: Публична покана - Печатни услуги за нуждите на Национална спортна академия „Васил Левски“ за 2016 г.-2
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
31.01.2017 Информация за приключил договор
08.04.2016 Договор ОП-15/07.04.2016 г. - Зона артПринт ЕООД ЕИК:124640967 код:79800000
06.04.2016 Протокол СЛ-1614/05.04.2016 г.
25.03.2016 Разяснение по чл. 101 б, ал.6 от ЗОП ИЗХ-323/25.03.2016 г.
22.03.2016 Документация за участие. Услуга по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с основен код по CPV 79800000
22.03.2016 Публична покана ЗП-554/22.03.2016 г. Лице за контакти и допълнителна информация:0893 396456 Огнян Караманчев – Директор ИДК, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, nsapress@gmail.com
 
??????? ??? Facebook Twitter Share