НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9051582

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.03.2016
Предмет: Публична покана - Печатни услуги за нуждите на Национална спортна академия „Васил Левски“ за 2016 г.-2
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
31.01.2017 Информация за приключил договор
08.04.2016 Договор ОП-15/07.04.2016 г. - Зона артПринт ЕООД ЕИК:124640967 код:79800000
06.04.2016 Протокол СЛ-1614/05.04.2016 г.
25.03.2016 Разяснение по чл. 101 б, ал.6 от ЗОП ИЗХ-323/25.03.2016 г.
22.03.2016 Документация за участие. Услуга по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с основен код по CPV 79800000
22.03.2016 Публична покана ЗП-554/22.03.2016 г. Лице за контакти и допълнителна информация:0893 396456 Огнян Караманчев – Директор ИДК, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, nsapress@gmail.com
??????? ??? Facebook Twitter Share