НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 712456

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 09.02.2016
Предмет: Обществена поръчка - Основен ремонт на 3 етаж на ниското тяло на Студентско общежитие бл.15, кв. „Студентски град“, гр.София - АОП 00566-2016-0001
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
10.01.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-14/10.01.2018г.
01.06.2016 Договор ОП-20/31.05.2016 г. - Термикс ЕС ООД, ЕИК: 112524570, код 45000000
18.04.2016 Решение за класиране ЗП-667/18.04.2016
18.04.2016 Протокол 5 на комисия СЛ-1836/14.04.2016 г.
05.04.2016 Протокол 4 на комисия СЛ-1609/05.04.2016 г.
29.03.2016 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-334/29.03.2016 г.
29.03.2016 Протокол 3 на комисия - СЛ-1453/29.03.2016 г.
17.03.2016 Протокол 2 на комисия СЛ-1221/17.03.2016 г.
14.03.2016 Протокол 1 на комисия - СЛ-1108/14.03.2016 г.
29.02.2016 Разяснение по чл.29 от ЗОП ИЗХ-242/29.02.2016
28.02.2016 Архитектурен проект
09.02.2016 Приложение 4 - Технически проект: „Електрически инсталации в Студентско общежитие – ниско тяло на блок 15 на НСА „Васил Левски“
09.02.2016 Приложение 3 -Изисквания на възложителя към начина и технологията на изпълнение
09.02.2016 Приложение 1 - Ценова офера
09.02.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; Тел.: 0896776608, Адрес: гр.София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408
09.02.2016 Обявление за ОП ИЗХ-162/09.02.2016
09.02.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-178/09.02.2016 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 45000000
??????? ??? Facebook Twitter Share