НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2943570 Картинка 2542580 Картинка 9411566 Картинка 9995172 Картинка 12319151 Картинка 12205004 Картинка 3267946 Картинка 5856057 Картинка 4077820 Картинка 8837937

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 712456

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 09.02.2016
Предмет: Обществена поръчка - Основен ремонт на 3 етаж на ниското тяло на Студентско общежитие бл.15, кв. „Студентски град“, гр.София - АОП 00566-2016-0001
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
10.01.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-14/10.01.2018г.
01.06.2016 Договор ОП-20/31.05.2016 г. - Термикс ЕС ООД, ЕИК: 112524570, код 45000000
18.04.2016 Решение за класиране ЗП-667/18.04.2016
18.04.2016 Протокол 5 на комисия СЛ-1836/14.04.2016 г.
05.04.2016 Протокол 4 на комисия СЛ-1609/05.04.2016 г.
29.03.2016 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-334/29.03.2016 г.
29.03.2016 Протокол 3 на комисия - СЛ-1453/29.03.2016 г.
17.03.2016 Протокол 2 на комисия СЛ-1221/17.03.2016 г.
14.03.2016 Протокол 1 на комисия - СЛ-1108/14.03.2016 г.
29.02.2016 Разяснение по чл.29 от ЗОП ИЗХ-242/29.02.2016
28.02.2016 Архитектурен проект
09.02.2016 Приложение 4 - Технически проект: „Електрически инсталации в Студентско общежитие – ниско тяло на блок 15 на НСА „Васил Левски“
09.02.2016 Приложение 3 -Изисквания на възложителя към начина и технологията на изпълнение
09.02.2016 Приложение 1 - Ценова офера
09.02.2016 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; Тел.: 0896776608, Адрес: гр.София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408
09.02.2016 Обявление за ОП ИЗХ-162/09.02.2016
09.02.2016 Решение за откриване на ОП ЗП-178/09.02.2016 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 45000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share