НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9049461

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 08.01.2016
Предмет: Публична покана - Печатни услуги за нуждите на Национална спортна академия „Васил Левски“ за 2016 г.
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
13.04.2016 Информация за приключил договор
12.03.2016 Предизвестие за предсрочно прекратяване на договор ИЗХ-267/10.03.2016 г.
04.02.2016 Договор ОП-11/04.02.2016 г. - Инфо Трейнинг ООД ЕИК:202318594 код:79800000
22.01.2016 Протокол на комисия - СЛ-212/21.01.2016 г.
11.01.2016 Разяснение по чл. 101 б, ал.6 от ЗОП ИЗХ-13/11.01.2016 г.
08.01.2016 Документация за участие. Услуга по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с основен код по CPV 79800000
08.01.2016 Публична покана ЗП-4/08.01.2016 г. Лице за контакти и допълнителна информация:0898 776693 инж. Николай Чалъков – Директор ИДК, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, nsapress@nsa.bg
??????? ??? Facebook Twitter Share