НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9049228

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 23.12.2015
Предмет: Публична покана - Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
10.10.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
28.09.2016 Информация за приключил договор
12.09.2016 Предизвестие ИЗХ-818/09.09.2016 г. за предсрочно прекратяване на договор
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
12.01.2016 Договор ОП-9/12.01.2016 г. Бонус 96 ООД, ЕИК:121270021
08.01.2016 Протокол на комисия СЛ-11/08.01.2016 г.
05.01.2016 Разяснение по чл. 101 б, ал.6 от ЗОП ИЗХ-3/05.01.2016 г.
29.12.2015 Разяснение по чл. 101 б, ал.6 от ЗОП ИЗХ-1428/29.12.2015 г.
23.12.2015 ценова оферта
23.12.2015 Документация за участие. Доставка по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с основен код по CPV 44100000
23.12.2015 Публична покана ЗП-2680/23.12.2015г. Лице за контакти и допълнителна информация:проф. Кирил Андонов, 0898 776694 , E-mail: lirik54@abv.bg, София Студентски град, Ректорат НСА, ет.3
??????? ??? Facebook Twitter Share