НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9047541

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 11.11.2015
Предмет: Публична покана - „Комплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в Национална спортна академия “Вaсил Левски“ за 2016 г.“
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
14.02.2017 Информация за приключил договор
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
16.02.2016 Уведомление ИЗХ-189/15.02.2016 г. за неизпълнение
17.12.2015 Договор ОП-50/17.12.2015 г. "Луксима груп" ЕООД, ЕИК: BG202929322, Услуга с код 90911200
24.11.2015 Протокол на комисия - СЛ-3976/23.11.2015 г.
11.11.2015 Документация за участие. Услуга с код 90911200. Лице за контакти и допълнителна информация Красимир Деливерски, ръководител ОЗСС и МФСЗ, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, 0898 776603
11.11.2015 Публична покана ЗП-2205/11.11.2015 г.
??????? ??? Facebook Twitter Share