НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9047401

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 06.11.2015
Предмет: Публична покана - Абонамент и доставка на периодични издания на руски език и западни езици за 2016 г.-2
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
07.03.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
27.02.2017 Информация за приключил договор
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
24.11.2015 Договор ОП - 47/24.11.2015 - Индекс ООД ЕИК: 831045656, код 79980000
20.11.2015 Протокол на комисия - СЛ-3927/19.11.2015 г.
06.11.2015 Публична покана ЗП-2166/06.11.2015 г. Лице за контакти и допълнителна информация 0896 776630 - Емилия Симова – Гл.библиотекар, library@nsa.bg
06.11.2015 Документация за участие. Услуги по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, код 79980000
??????? ??? Facebook Twitter Share