НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2298945 Картинка 1888746 Картинка 11947796 Картинка 9218462 Картинка 7960624 Картинка 6954827 Картинка 7838076 Картинка 6607043 Картинка 4923102 Картинка 678346

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 693722

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.10.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за Стол №1 – НСА, София за 2016 г. - АОП - 00566-2015-0023
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
22.02.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
14.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-137/14.02.2017 г. по Об. позиция 4 - Договор ОП-55/29.12.2015 г.
07.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-118/07.02.2017 г. по Об. позиция 1 - Договор ОП-54/29.12.2015 г.
02.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-101/02.02.2017 г. по Об. позиция 7 - Договор ОП-8/05.01.2016 г.
02.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-100/02.02.2017 г. по Об. позиция 10 - Договор ОП-7/05.01.2016 г.
02.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-99/02.02.2017 г. по Об. позиция 9 - Договор ОП-6/05.01.2016 г.
02.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-98/02.02.2017 г. по Об. позиция 8 - Договор ОП-5/05.01.2016 г.
02.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-97/02.02.2017 г. по Об. позиция 6 - Договор ОП-4/05.01.2016 г.
02.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-96/02.02.2017 г. по Об. позиция 5 - Договор ОП-3/05.01.2016 г.
02.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-95/02.02.2017 г. по Об. позиция 3 - Договор ОП-2/05.01.2016 г.
02.02.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-94/02.02.2017 г. по Об. позиция 2 - Договор ОП-1/05.01.2016 г.
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
16.02.2016 Приложим бюлетин САПИ
16.02.2016 Промяна име Ес енд Ди Корпорейшън ЕООД, ЕИК 115755582 - Фууд Деливъри Експрес ЕООД, ЕИК 115755582
06.01.2016 Об. позиция 10 - Договор ОП-7/05.01.2016 г. - Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД ЕИК 115755582, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 9 - Договор ОП-6/05.01.2016 г. - Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД ЕИК 115755582, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 8 - Договор ОП-5/05.01.2016 г. - Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД ЕИК 115755582, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 7 - Договор ОП-8/05.01.2016 г. - Мира Фууд ЕООД, ЕИК 202604179, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 6 - Договор ОП-4/05.01.2016 г. - Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД ЕИК 115755582, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 5 - Договор ОП-3/05.01.2016 г. - Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД ЕИК 115755582, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 4 - Договор ОП-55/29.12.2015 г. - Едрина ООД, ЕИК 121123555, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 3 - Договор ОП-2/05.01.2016 г. - Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД ЕИК 115755582, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 2 - Договор ОП-1/05.01.2016 г. - Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД ЕИК 115755582, код 15000000
06.01.2016 Об. позиция 1 - Договор ОП-54/29.12.2015 г. - Елиаз ООД ЕИК 175111752, код 15000000
05.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 4 – ЗП-2576/05.12.2015 г.
05.12.2015 Протокол 3 на комисия СЛ-4246/05.12.2015 г.
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 10 – ЗП-2492/01.12.2015 г.
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 9 – ЗП-2490/01.12.2015 г.
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 8 – ЗП-2489/01.12.2015 г
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 7 – ЗП-2487/01.12.2015 г.
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 6 – ЗП-2486/01.12.2015 г.
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 5 – ЗП-2485/01.12.2015 г.
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 3 – ЗП-2484/01.12.2015 г.
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 2 – ЗП-2483/01.12.2015 г.
01.12.2015 Решение за класиране Обособена позиция 1 – ЗП-2482/01.12.2015 г.
01.12.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-4115/01.12.2015 г.
24.11.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-1350/24.11.2015 г.
24.11.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-4014/24.11.2015 г.
22.10.2015 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
22.10.2015 Обявление за ОП ИЗХ-1230/22.10.2015. Доставка с код 15000000
22.10.2015 Решение за откриване на ОП ЗП-2035/22.10.2015
 
??????? ??? Facebook Twitter Share