НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6370331 Картинка 3601265 Картинка 7393117 Картинка 10688553 Картинка 11349774 Картинка 2052075 Картинка 9052593 Картинка 5460694 Картинка 1887397 Картинка 4578538

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9046894

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 19.10.2015
Предмет: Публична покана - Доставка и монтаж на покривни панели, тип „сандвич” с топлоизолация - 4
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
21.02.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
13.02.2017 Информация за приключил договор
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
18.11.2015 Договор ОП-46/18.11.2015 г. - Главно управление строителство и възстановяване ЕАД, с ЕИК:201906947, код 44112500
04.11.2015 Протокол на комисия СЛ-3523/03.11.2015 г.
19.10.2015 Документация за участие. Доставка по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с основен код по CPV 44112500 и допълващ код CPV 45261210
19.10.2015 Публична покана ЗП-2005/19.10.2015г. Лице за контакти и допълнителна информация: Инж. И. Филипов, 024014380, E-mail: nsa.filipov@gmail.com София Студентски град, Ректорат Ст.408
 
??????? ??? Facebook Twitter Share