НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9624705 Картинка 7652758 Картинка 3839494 Картинка 2055522 Картинка 10846888 Картинка 3189397 Картинка 8025515 Картинка 6298663 Картинка 11725773 Картинка 303081

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9046784

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 15.10.2015
Предмет: Публична покана - Абонамент и доставка на периодични издания на български език за 2016 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
07.03.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
27.02.2017 Информация за приключил договор
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
02.11.2015 Договор ОП - 44/02.11.2015 - Български пощи ЕАД, ЕИК:1213961230288 код:79980000
27.10.2015 Протокол на комисия - СЛ-3367/27.10.2015 г.
15.10.2015 Документация за участие. Услуги по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, код 79980000
15.10.2015 Публична покана ЗП-1959/15.10.2015 г. Лице за контакти и допълнителна информация 0896 776630 - Емилия Симова – Гл.библиотекар, library@nsa.bg
 
??????? ??? Facebook Twitter Share