НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 689003

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 24.09.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на горива от бензиностанции до 31.12.2018 г. - 00566-2015-0022
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
31.01.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-110/31.01.2019
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
08.10.2015 Договор ОП-39/08.10.2015 г. - Петрол АД, ЕИК:831496285, код - 09100000
08.10.2015 Решение за класиране ЗП-1906/08.10.2015
08.10.2015 Доклад и протокол на комисия СЛ-3024/07.10.2015 г. по чл.92а, ал.5 от ЗОП
24.09.2015 Покана ИЗХ-1073/24.09.2015 г. за договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП, за Доставка, по чл. 3, ал. 1, т. 1, код:09100000. лице за контакт Николай Янев, тел: 0898 776627, niki.yanev@abv.bg
24.09.2015 Решение за откриване на ОП на договаряне без обявление ЗП-1811/24.09.2015
??????? ??? Facebook Twitter Share