НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3277221 Картинка 2109839 Картинка 8312331 Картинка 1535299 Картинка 5400795 Картинка 11009883 Картинка 5985414 Картинка 4850239 Картинка 6195231 Картинка 12080789

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 689003

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 24.09.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на горива от бензиностанции до 31.12.2018 г. - 00566-2015-0022
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
31.01.2019 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-110/31.01.2019
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
08.10.2015 Договор ОП-39/08.10.2015 г. - Петрол АД, ЕИК:831496285, код - 09100000
08.10.2015 Решение за класиране ЗП-1906/08.10.2015
08.10.2015 Доклад и протокол на комисия СЛ-3024/07.10.2015 г. по чл.92а, ал.5 от ЗОП
24.09.2015 Покана ИЗХ-1073/24.09.2015 г. за договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП, за Доставка, по чл. 3, ал. 1, т. 1, код:09100000. лице за контакт Николай Янев, тел: 0898 776627, niki.yanev@abv.bg
24.09.2015 Решение за откриване на ОП на договаряне без обявление ЗП-1811/24.09.2015
 
??????? ??? Facebook Twitter Share