НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 686821

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 10.09.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка нa 2 (два) броя системи за хипоксична тренировка - AOP - 00566-2015-0021
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
08.02.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
31.01.2017 Решение за одобрение на обявление за изменение ИЗХ-82/31.01.2017 г.
31.01.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-71/30.01.2017 г.
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
17.12.2015 Плащания м.11.2015г.
04.11.2015 Уведомление ИЗХ-1270/04.11.2015 г.
04.11.2015 Договор ОП-41/22.10.2015 г. Медикосервиз ООД, ЕИК:103519250, код:33157800
16.10.2015 Решение за Класиране ЗП-1977/16.10.2015
16.10.2015 Протокол 2 на Комисия СЛ-3216/16.10.2015 г.
12.10.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-1187/12.10.2015 г.
12.10.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-3101/12.10.2015 г.
10.09.2015 Документация за участие. Доставка с основен код 33157800 Лице за контакти и допълнителна информация: проф. Вихрен Бачев, гр. София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски“, тел: 0892299849, batchevv@yahoo.com
10.09.2015 Обявление за ОП
10.09.2015 Решение за откриване на ОП
??????? ??? Facebook Twitter Share