НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9045565

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.09.2015
Предмет: Публична покана - Доставка на мебели за блок 15 и блок 18
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
14.01.2019 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
22.11.2018 Информация за приключил договор
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
29.10.2015 Договор ОП-42/29.10.2015 г. Кан Учтехспорт България ООД, ЕИК:128049011, код:39100000
23.09.2015 Протоколи 1 и 2 на комисия - СЛ-2746/18.09.2015 г.
03.09.2015 Документация за участие. Доставка по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с основен код по CPV 39100000
03.09.2015 Публична покана ЗП-1703/03.09.2015г. Лице за контакти и допълнителна информация: София Студентски град - Ректорат ет.3, проф. Кирил Андонов – пом.ректор, 0898776594, lirik54@abv.bg
??????? ??? Facebook Twitter Share