НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10199898 Картинка 5411920 Картинка 4069317 Картинка 2705449 Картинка 5822008 Картинка 10079864 Картинка 8418087 Картинка 10067519 Картинка 578367 Картинка 2123218

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9044879

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 14.08.2015
Предмет: Публична покана - Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към ПУСБ „Проф. Иван Стайков”
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
01.02.2021 Информация за приключил договор
29.03.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
08.09.2015 Договор ОП-36/08.09.2015 г. - Хидро Систем Инженеринг ЕООД, ЕИК:131313122, код - 45259200
01.09.2015 Протокол на комисия - СЛ-2532/31.08.2015 г.
14.08.2015 Документация за участие. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 45259200 Строителни работи по ремонт и поддържане на пречиствателни станции и др. съоръжения.
14.08.2015 Публична покана ЗП-1641/14.08.2015 г. Лице за контакти и допълнителна информация: доц.Кръстьо Згуровски – мениджър ПУСБ „проф. Иван Стайков“, София Студентски град, Ректорат, ет.4, Стая №414, 0894422509, kris_snowsports@yahoo.com
 
??????? ??? Facebook Twitter Share