НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9044879

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 14.08.2015
Предмет: Публична покана - Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към ПУСБ „Проф. Иван Стайков”
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
29.03.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
08.09.2015 Договор ОП-36/08.09.2015 г. - Хидро Систем Инженеринг ЕООД, ЕИК:131313122, код - 45259200
01.09.2015 Протокол на комисия - СЛ-2532/31.08.2015 г.
14.08.2015 Документация за участие. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 45259200 Строителни работи по ремонт и поддържане на пречиствателни станции и др. съоръжения.
14.08.2015 Публична покана ЗП-1641/14.08.2015 г. Лице за контакти и допълнителна информация: доц.Кръстьо Згуровски – мениджър ПУСБ „проф. Иван Стайков“, София Студентски град, Ректорат, ет.4, Стая №414, 0894422509, kris_snowsports@yahoo.com
??????? ??? Facebook Twitter Share