НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 679039

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 24.07.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка нa горива от бензиностанции - 00566-2015-0020
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
04.09.2015 Решение за прекратяване на ОП ЗП-1711/04.09.2015 г., поради липса на подадени оферти за участие
24.07.2015 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Николай Янев - Ръководител служба „Автотранспорт“, гр. София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски“, тел: 0898 776627, niki.yanev@abv.bg
24.07.2015 Обявление за ОП ИЗХ-857/24.07.2015. Доставка с код 09100000
24.07.2015 Решение за откриване на ОП ЗП-1615/24.07.2015
??????? ??? Facebook Twitter Share