НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7926734 Картинка 9984307 Картинка 17419 Картинка 10278741 Картинка 9400537 Картинка 604674 Картинка 6416030 Картинка 7483247 Картинка 5961505 Картинка 8671395

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9044127

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.07.2015
Предмет: Публична покана - „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция на съществуващо футболно игрище и съпътстващи съоръжения, УПИ II, кв. 25, м. „Студентски град“, гр.София”
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
19.05.2016 Информация за приключил договор
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
14.08.2015 Договор ОП-34/14.08.2015 - БСК инженеринг АД, ЕИК:130188559, код:71520000
13.08.2015 Протокол на комисия - СЛ-2457/13.08.2015 г.
22.07.2015 Документация за участие. Услуга с код 71520000 „Строителен надзор”.
22.07.2015 Публична покана ЗП-1606/22.07.2015 г. Лице за контакти и допълнителна информация: Владимир Ачов, тел.: 02 4014380, E-mail: vladiachov@abv.bg, София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408, 0893338379
 
??????? ??? Facebook Twitter Share