НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9044127

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.07.2015
Предмет: Публична покана - „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция на съществуващо футболно игрище и съпътстващи съоръжения, УПИ II, кв. 25, м. „Студентски град“, гр.София”
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
19.05.2016 Информация за приключил договор
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
14.08.2015 Договор ОП-34/14.08.2015 - БСК инженеринг АД, ЕИК:130188559, код:71520000
13.08.2015 Протокол на комисия - СЛ-2457/13.08.2015 г.
22.07.2015 Документация за участие. Услуга с код 71520000 „Строителен надзор”.
22.07.2015 Публична покана ЗП-1606/22.07.2015 г. Лице за контакти и допълнителна информация: Владимир Ачов, тел.: 02 4014380, E-mail: vladiachov@abv.bg, София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408, 0893338379
??????? ??? Facebook Twitter Share