НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3138263 Картинка 5297110 Картинка 9494060 Картинка 5881912 Картинка 5516232 Картинка 6127632 Картинка 2363494 Картинка 7503064 Картинка 4250672 Картинка 4215619

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 677536

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 15.07.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка нa преносим биоелектрически инпедансов анализатор (BIA) - 00566-2015-0018
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
30.01.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
23.01.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-49/23.01.2017 г.
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
08.10.2015 Договор ОП - 38/07.10.2015 - Енергон АД клон, ЕИК: 130480660, код:33120000
25.09.2015 Решение за класиране ЗП-1813/25.09.2015
25.09.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-2745/18.09.2015 г.
14.09.2015 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти
14.09.2015 Протокол 1 на комисия СЛ-2705/14.09.2015 г.
15.07.2015 Документация за участие. Доставка с код 33120000. Лице за контакти и допълнителна информация: проф. д-р Диана Димитрова, София, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски“, 0898776281, dianansa@yahoo.com
15.07.2015 Обявление за ОП ИЗХ-813/15.07.2015
15.07.2015 Решение за откриване на ОП ЗП-1561/15.07.2015
 
??????? ??? Facebook Twitter Share