НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 677536

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 15.07.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка нa преносим биоелектрически инпедансов анализатор (BIA) - 00566-2015-0018
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
30.01.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
23.01.2017 Обявление за приключване на договор ИЗХ-49/23.01.2017 г.
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
08.10.2015 Договор ОП - 38/07.10.2015 - Енергон АД клон, ЕИК: 130480660, код:33120000
25.09.2015 Решение за класиране ЗП-1813/25.09.2015
25.09.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-2745/18.09.2015 г.
14.09.2015 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти
14.09.2015 Протокол 1 на комисия СЛ-2705/14.09.2015 г.
15.07.2015 Документация за участие. Доставка с код 33120000. Лице за контакти и допълнителна информация: проф. д-р Диана Димитрова, София, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски“, 0898776281, dianansa@yahoo.com
15.07.2015 Обявление за ОП ИЗХ-813/15.07.2015
15.07.2015 Решение за откриване на ОП ЗП-1561/15.07.2015
??????? ??? Facebook Twitter Share