НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 668798

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 27.05.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея, 00566-2015-0017 АОП
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
26.01.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
21.01.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-67/21.01.2016
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
22.07.2015 Договор ОП - 30/22.07.2015 - Формолайн ЕООД, ЕИК: 202114570, код:33120000 и 33150000
10.07.2015 Решение за класиране ЗП-1545/10.07.2015 г
10.07.2015 Протокол № 3 на комисия СЛ-2261/10.07.2015 г.
07.07.2015 Съобщение за отваряне на ценова оферта ИЗХ-786/07.07.2015 г.
07.07.2015 Протоколи на комисия 1 от 25.06.2015 и 2 от 07.07.2015 - СЛ-2233/07.07.2015 г.
27.05.2015 Документация за участие. Доставка с код 33120000 и 33150000. Лице за контакти и допълнителна информация: доц. Бистра Димитрова, София, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски“, 0888518319, dimitrova.bistra@yahoo.com
27.05.2015 Обявление за ОП ИЗХ-640/27.05.2015
27.05.2015 Решение за откриване на ОП ЗП-1179/27.05.2015
??????? ??? Facebook Twitter Share