НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11878963 Картинка 11245732 Картинка 2391651 Картинка 2427382 Картинка 6206320 Картинка 1903158 Картинка 10399317 Картинка 4171419 Картинка 9132529 Картинка 505149

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 668798

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 27.05.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на пълна комплектация за комплексна Wellness система, нейното администриране, сервизно брандово обслужване и обучение на персонал за работа с нея, 00566-2015-0017 АОП
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
26.01.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
21.01.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-67/21.01.2016
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
22.07.2015 Договор ОП - 30/22.07.2015 - Формолайн ЕООД, ЕИК: 202114570, код:33120000 и 33150000
10.07.2015 Решение за класиране ЗП-1545/10.07.2015 г
10.07.2015 Протокол № 3 на комисия СЛ-2261/10.07.2015 г.
07.07.2015 Съобщение за отваряне на ценова оферта ИЗХ-786/07.07.2015 г.
07.07.2015 Протоколи на комисия 1 от 25.06.2015 и 2 от 07.07.2015 - СЛ-2233/07.07.2015 г.
27.05.2015 Документация за участие. Доставка с код 33120000 и 33150000. Лице за контакти и допълнителна информация: доц. Бистра Димитрова, София, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски“, 0888518319, dimitrova.bistra@yahoo.com
27.05.2015 Обявление за ОП ИЗХ-640/27.05.2015
27.05.2015 Решение за откриване на ОП ЗП-1179/27.05.2015
 
??????? ??? Facebook Twitter Share