НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 667972

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 21.05.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка нa преносим биоелектрически инпедансов анализатор - АОП 00566-2015-0016
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
23.06.2015 Решение за прекратяване на ОП ЗП-1374/23.06.2015
23.06.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1955/19.06.2015 г.
21.05.2015 Документация за участие. Доставка с код 33120000. Лице за контакти и допълнителна информация: проф. д-р Диана Димитрова, София, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски“, 0898776281, dianansa@yahoo.com
21.05.2015 Обявление за ОП ИЗХ-624/21.05.2015
21.05.2015 Решение за откриване на ОП ЗП-1125/21.05.2015
??????? ??? Facebook Twitter Share