НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8432641 Картинка 8996404 Картинка 6301457 Картинка 6102924 Картинка 8957879 Картинка 10100995 Картинка 4774831 Картинка 7882891 Картинка 11022605 Картинка 10272122

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 667972

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 21.05.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка нa преносим биоелектрически инпедансов анализатор - АОП 00566-2015-0016
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
23.06.2015 Решение за прекратяване на ОП ЗП-1374/23.06.2015
23.06.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1955/19.06.2015 г.
21.05.2015 Документация за участие. Доставка с код 33120000. Лице за контакти и допълнителна информация: проф. д-р Диана Димитрова, София, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски“, 0898776281, dianansa@yahoo.com
21.05.2015 Обявление за ОП ИЗХ-624/21.05.2015
21.05.2015 Решение за откриване на ОП ЗП-1125/21.05.2015
 
??????? ??? Facebook Twitter Share