НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 663347

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 27.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти - АОП 00566-2015-0015
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
11.02.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
04.02.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-127/03.02.2016
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
08.07.2015 Договор ОП-29/08.07.2015г. Ес енд Ди Корпорейшън ЕООД ЕИК: 115755582 код: 15840000 и 15860000
29.05.2015 Решение за класиране ЗП-1214/29.05.2015
29.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1622/29.05.2015 г.
26.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-637/26.05.2015 г.
26.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1578/26.05.2015 г.
27.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15840000 и 15860000. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Студентски стол, 0896 776631, avukov@abv.bg
27.04.2015 Обявление за ОП
27.04.2015 Решение за откриване на ОП
??????? ??? Facebook Twitter Share