НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6771688 Картинка 6752775 Картинка 9101903 Картинка 11788892 Картинка 9455428 Картинка 9172468 Картинка 6346912 Картинка 6010855 Картинка 8302575 Картинка 1030334

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 663347

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 27.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на шоколадови изделия, кафе, чай и свързани с тях продукти - АОП 00566-2015-0015
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
11.02.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
04.02.2016 Информация за приключил договор ИЗХ-127/03.02.2016
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
08.07.2015 Договор ОП-29/08.07.2015г. Ес енд Ди Корпорейшън ЕООД ЕИК: 115755582 код: 15840000 и 15860000
29.05.2015 Решение за класиране ЗП-1214/29.05.2015
29.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1622/29.05.2015 г.
26.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-637/26.05.2015 г.
26.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1578/26.05.2015 г.
27.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15840000 и 15860000. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Студентски стол, 0896 776631, avukov@abv.bg
27.04.2015 Обявление за ОП
27.04.2015 Решение за откриване на ОП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share