НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5019607 Картинка 12049218 Картинка 10934400 Картинка 1844435 Картинка 746523 Картинка 5825699 Картинка 4082746 Картинка 4149252 Картинка 5971375 Картинка 10605995

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 662759

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 23.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на консервирани и замразени плодове и зеленчуци, включени в ПМС 551/2014 г., за Стол №1 – НСА, София - АОП 00566-2015-0013
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
22.02.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-216/22.02.2016 г.
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
02.07.2015 Договор ОП - 24/01.07.2015 - Мира фууд ЕООД, ЕИК: 202604179, код:15330000 и 15312200
27.05.2015 Решение за класиране ЗП-1166/27.05.2015
27.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1588/27.05.2015 г.
22.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-627/22.05.2015 г.
22.05.2015 Протокол 1 на комисия - СЛ-1534/22.05.2015 г.
23.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15330000 и 15312200. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Студентски стол, 0896 776631, avukov@abv.bg
23.04.2015 Обявление за ОП
23.04.2015 Решение за откриване на ОП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share