НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПП с ID 9041064

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 22.04.2015
Предмет: Публична покана - Доставка на PVC и Al дограма за обекти на НСА в гр.София
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
26.07.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
14.07.2016 Информация за приключил договор
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
14.05.2015 Договор ОП-13/14.05.2015 г - Етиком ООД. Доставка с код 44221000
07.05.2015 Протокол на комисия - СЛ-1319/07.05.2015 г.
22.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 44221000. Лице за контакти и допълнителна информация: Ивайло Филипов, Владимир Ачов nsa.filipov@gmail.com, vladiachov@abv.bg, София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408, 0896776608, 0893338379
22.04.2015 Публична покана
??????? ??? Facebook Twitter Share